Kontakt

Adresse

v/ Aslaug Jenset Sanden
6475 MIDSUND

Våre folk

Se våre politikere

Om Midsund Høyre

Midsund Høyre ledes av Aslaug Jenset Sanden

Midsund Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.