Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Kunnskap er det viktigste i skolen. Et høyt kunnskapsnivå styrker elevenes fremtidsmuligheter, og alle barn i Moldeskolene skal få utviklet sine evner og sitt talent. Høyre mener de tiltakene kommunen setter i verk må være rettet inn mot å heve kunnskapsnivået og kvaliteten i Moldeskolene.

Bedre barnehager

Molde kommune skal sørge for at alle foreldre som ønsker det, har mulighet til å benytte barnehage til sine barn. Det skal være variasjon og valgfrihet i tilbudet.

Kvalitet og verdighet i omsorgen

Molde Høyres mål i eldre-, helse- og sosialpolitikken er å gi trygghet, verdighet og valgfrihet for alle. Våre eldre er gamle nok til å bestemme selv, og Molde Høyre vil legge til rette for større valgfrihet og mangfold i tilbudene slik at den pleietrengende skal få mer reell innflytelse over hvordan pleien skal ytes og av hvem.

Kultur, fritid og idrett

Kultur, fysisk aktivitet, friluftsliv og frivillig engasjement utfordrer, stimulerer, underholder og utvikler oss hele livet. Disse aktivitetene gir opplevelser og mening i hverdagen og legger grunnlag for utvikling og læring. Dette er også aktive folkehelsetiltak for alle, i alle aldre og uavhengig av kulturell bakgrunn.

Se vår politikk
Torgeir Dahl, Ordfører, Molde
Torgeir Dahl
Ordfører, Molde

Molde kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Frank Gerald Lien
Leder
Telefon: 90756417

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Aktuelt

Sjøfronten i Molde

Sjøfronten er en hjertesak for Molde Høyre og undertegnede. Torsdag var en gledens dag for oss, da Molde kommunestyre vedtok...

Fremtidens eldreomsorg

Molde kommunestyre  - 108/16 Framskriving av eldreomsorgen Her kan du lese rapporten "Framskriving av behov, dimensjonering og...

Våre folk

Frank Gerald Lien

Møre og Romsdal

 • Leder
 • Kampanjeleder
Send e-post Mobil: 90756417

Kjell Harald Danielsen

Møre og Romsdal

 • Nestleder
 • Medlemsansvarlig
Send e-post Mobil: 95198951

Torgeir Dahl

Møre og Romsdal

 • Ordfører
Send e-post Mobil: 90850795

Gerd Marit Langøy

Møre og Romsdal

 • Gruppeleder
 • Kasserer
 • Kvinneforumansvarlig
Send e-post Mobil: 91571540

Celine Nerland

Møre og Romsdal

 • Unge Høyre-kontakt
Send e-post Mobil: +4741222021

Anders Talleraas

Møre og Romsdal

 • Senior Høyre-kontakt
Send e-post Mobil: 95933600

Torunn Dyrkorn

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 90969773

Torgeir Dahl

Møre og Romsdal

 • Ordfører
Send e-post Mobil: 90850795

Geir Blakstad

Møre og Romsdal

 • Gruppenestleder
Send e-post Mobil: 92605709

Kirsti Hoemsnes

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 41298708

Rolf Røsberg

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 90965560

Roar Beck

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: +4790986388

Frank Gerald Lien

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 90756417

Janne Huse

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 93433957

Trude Nistad

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 98830638

Jan Erik Nyland

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 90013910

Trygve Grydeland

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 98611002

Torunn Dyrkorn

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 90969773

Eva-Brit Mauseth

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 47287247

Tore Bringslid

Møre og Romsdal

 • Representant
Send e-post Mobil: 90926311

Are Skorgen

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 90056493

Erlend Bergset

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 99527683

Odd Thorvik

Møre og Romsdal

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 90984947