Søk

Innkalling til Årsmøte Molde Høyre

Tid: 11. januar kl. 18

Sted: SYD

Saker som ønskes behandles under Årsmøtet må være styret ved frank@geraldlien.no i hende 2 uker før årsmøtet.

Vel møtt!
Styret