Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk
Rolf Jonas Hurlen, Ordfører, Nesset
Rolf Jonas Hurlen
Ordfører, Nesset

Nesset kommune

Møre og Romsdal

Kontakt

Rolf Jonas Hurlen
Leder
Telefon: 90146076

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Våre folk