Kontakt

Adresse

v/ Knut Helge Vestre, Skarbøfeltet
6240 ØRSKOG

Våre folk

Se våre politikere

Om Ørskog Høgre

Ørskog Høgre ledes av Frode Andresen

Ørskog Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.