Kontakt

Adresse

v/ Anne Sølvi Vatne, Remeplassen 6
6154 ØRSTA

Våre folk

Se våre politikere

Om Ørsta Høgre

Ørsta Høgre ledes av Anne Sølvi Vatne

Ørsta Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.