Kontakt

Adresse

v/ Inge-Jonny Hide, Myrane
6082 GURSKEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Sande Høgre

Sande Høgre ledes av Inge-Jonny Hide

Sande Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.