Kontakt

Adresse

v/ Jessica Gärtner, Steinshamn
6487 HARØY

Våre folk

Se våre politikere

Om Sandøy Høgre

Sandøy Høgre ledes av Jessica Gärtner

Sandøy Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.