Politikk

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenestene er den viktigste tjenesten Smøla Kommune tilbyr. Smøla Høyre ønsker at Smølaværingene skal ha et godt helsetilbud, gammel som ung. Vi har flotte ansatte som hver dag står på for å gi våre innbyggere et godt tilbud, og Smøla Høyre vil holde et høyt fokus på rekruttering, lærlinger, økt grunnbemanning og kompetanseheving.

Skole og barnehage

Smølaskolen er preget av flinke lærere og ansatte, elever som trives og lærer godt, og en fremtid der det satses med ny felles barne- og ungdomsskole. Våre fire barnehager gir hver dag våre barn en god oppvekst gjennom læring og lek. Smøla Høyre ønsker å fortsette den gode jobben som er gjort med etter- og videreutdanning innen skole og barnehage, og ser frem til at vi får en flott ny barne- og ungdomsskole på Hopen.

Intergrering og mangfold

Smøla får i år nye innbyggere som skal bli en del av vårt lokalsamfunn. Smøla Høyre støtter dette arbeidet fullt ut, og mener det er viktig at vi tar ansvar for å gi de som trenger det mest en ny start i livet.

Næringsliv og tilflytting

Smøla Høyre mener næringsliv og tilflytting går hånd i hånd: skal vi oppleve økt tilflytting trenger vi et voksende næringsliv som tilbyr arbeidsplasser, og skal vi oppleve et voksende næringsliv trenger vi tilflytting av kompetent arbeidskraft som vil starte ny - og utvikle eksisterende - næringsliv.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her