Kontakt

Adresse

v/ Frode Færøy, Vinjehjellane 74
6250 STORDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Stordal Høgre

Stordal Høgre ledes av Claus Hoff

Stordal Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.