Kontakt

Adresse

v/ Svein Erik Rimstad, Dalevegen 32
6200 STRANDA

Våre folk

Se våre politikere

Om Stranda Høgre

Stranda Høgre ledes av Svein Erik Rimstad

Stranda Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.