Kontakt

Adresse

v/ Per Magne Waagen, Sortdalsveien 1
6630 TINGVOLL

Våre folk

Se våre politikere

Om Tingvoll Høyre

Tingvoll Høyre ledes av Per Magne Waagen

Tingvoll Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.