Kontakt

Adresse

V/ Elisabeth Velle Høidal, Lindevegen 17
6103 VOLDA

Våre folk

Se våre politikere

Om Volda Høgre

Volda Høgre ledes av Audun Kristian Høidal

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.