Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Barnehage

Nedre Eiker Høyre vil opprettholde et variert, høykvalitets barnehagetilbud som gir full barnehagedekning.

Trygge lokalsamfunn

Nedre Eiker Høyre vi fortsette det tette samarbeidet mellom politi, NAV og barneverntjenesten for å gi et helhetlig tilbud til utsatte mennesker så tidlig som mulig.

Helse, livskvalitet og omsorg

Nedre Eiker Høyre vil sikre gode helsetjenester hvor brukerne skal være i sentrum.

Vekst og utvikling

Nedre Eiker Høyre er åpne for å se på mulighetene i kommunereformen for å oppnå best mulig offentlige tjenester for våre innbyggere.

SE HVA VI JOBBER MED

Last ned vårt program