Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skole og barnehage

Nes Høyre vil videreføre kommunens satsing – et løft for Nes-skolen og ha krav om skolelederkompetanse for rektor.

Næringsutvikling og bosetting

Nes Høyre vil utvikle bygda i samsvar med innbyggernes ønsker og næringslivets behov og legge til rette for videre boligbygging på Årnes og sentrale steder i bygda der bruk av dyrket mark kan unngås.

Helse og omsorg

Nes Høyre vil arbeide for styrket lederskap i helse- og omsorgstjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak og aktivt oppmuntre til kompetansehevende etter- og videreutdanning av helsepersonell på alle plan.

Kultur og idrett

Nes Høyre vil at kommunen benytter de frivillige organisasjonene som høringsinstanser og at kommunen legger til rette for at frivillige organisasjoner kan utføre oppgaver.

SE HVA VI JOBBER MED

Last ned vårt program