Aktuelt

Ambulanseflytjenesten er viktig for oss i nord

Ambulanseflyene er en viktig del av helseberedskapen i Norge. Her i nord er denne tjenesten avgjørende for at vi skal føle oss trygge på å få nødvendig helsehjelp. Situasjonen som har oppstått er krevende, og tas på høyeste alvor. ...

Programarbeidet har startet

Nordland Høyre ønsker dine innspill til å utforme politikken vi skal gå til valg på. I tiden frem til årsmøte i november ønsker vi innspill fra innbyggere, interesseorganisasjoner, lag, foringer, bedrifter, institusjoner og andre som ønsker å hjelpe oss med å utforme best mulig politikk for Nordland. ...

Vi fikk gjennomslag

Leder i Nordland Høyre Grethe Monica Fjærvoll er godt fornøyd med innsatsen fra sin delegasjon på Høyres Landsmøte i helgen. — Vi markerte oss godt, og fikk gjennomslag, sier hun....

Takket av Odd

Tidligere stortingsrepresentant Odd Henriksen ble takket av av sittende leder og ny stortingsrepresentant Jonny Finstad....

Ber regjeringen bidra til etablering av Andøya Space Port

Andøya Space Center vil kunne bidra betydelig til å skape ny virksomhet og sysselsetting i Andøy, og sørge for at Norge ytterligere styrker sin posisjon som romnasjon. Nordland Høyre ber derfor regjeringen bidra til å realisere en etablering av Andøya Space Port....

Ingen barn skal oppleve mobbing

- Det er elevenes opplevelse av skolemiljøet til enhver tid skal være avgjørende. Ingen voksne skal overprøve eleven eller fortelle eleven hva han eller hun må tåle, sier Marius Hansen som er fylkestingsrepresentant for Høyre i Nordland. ...

Økt behov for fagarbeidere

- Mange av fagutdanningene er ikke godt nok tilpasset arbeidslivets kompetansebehov, og elever trenger å møte lærefagene tidligere i utdanningsløpet. For at elevene skal møte lærefagene tidligere i utdanningsløpet bør man innføre et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag i ungdomsskolen, mener Høyres fylkestingsrepresentant Joakim Sennesvik. ...

Unge som trenger hjelp må få hjelp

-Vi må gi ekstra hjelp til ungdom som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet slik at de blir arbeidstagere og ikke trygdemottakere, sier fylkestingsrepresentant Joakim Sennesvik (H) ...

Valgseier og bortforklaringer i Nordland

Valg handler først og fremst om politikk og resultat. Når en sittende regjering vinner et valg er det ikke så veldig vanskelig å finne forklaringen.  Velgerne ser at det går bedre enn noensinne i Nordland og i Nord-Norge. Velgerne har sett at statsminister Erna kjenner Nord-Norge godt og vet hva som behøves. De vil ha mer av den politikken som virker, den som gir vekst og optimisme i nord....

Hvorfor bør nettopp du stemme Høyre?

Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, og i skrivende stund er det nøyaktig én uke til vi får svaret på hvilken politisk retning Norge skal føres de neste fire årene.

STORTINGSVALGET 2017

Dagens Høyre ledede regjering har i perioden 2013 - 2017 vist evne og vilje til kraftfull styring av landet. ...

Sterk måling for Høyre i Nordland

For Høyre er dette sterkeste Nordlands-måling siden september 2014. Resultatene etter 4 års arbeid med å øke kunnskapen i skolen, skape pasientenes helsevesen og økt satsing på samferdsel blir lagt merke til....

Nordland og Nord-Norge være «på banen».

Ellers blir vi overkjørt av andre landsdeler og miljøer som griper de muligheter som til enhver tid oppstår i samfunnet. Bakstrevere og pessimister har aldri skapt en eneste arbeidsplass. I valgkampens hete er det ikke alle som makter hverken å se eller tenke positivt. ...

Ønsker innbyggerne i Bodø mer skatt?

Høyre mener det er en grense for hvor mye skatt du kan kreve av innbyggerne. -For Bodø blir tallet rundt 147 millioner og 3500 kroner pr innbygger,  sier Nordland Høyres leder og stortingskandidat Jonny Finstad om Arbeiderpartiets sitt løfte til velgerne om å øke skattene....

Mennesker trenger andre mennesker – hele livet

Når du blir pensjonist er den første tiden euforisk – du kan sove lenge – du kan reise så lenge du vil – du er FRI til å bruke tiden, bare på deg selv. Men – det går ikke så lenge innen du begynner å savne innhold i livet ditt. En mening med hverdagen – noen holdepunkter i tilværelsen. ...

Hjelp er viktigere enn hvem som hjelper

Høyres 10. punkts satsning for helsevesenet er 10. punkter som skal gjøre at du får den hjelpen du trenger, når du trenger den. Det skal gå raskere, uten at kvaliteten på tilbudet skal bli dårligere. ...

Pasientens helsevesen

Høyre ønsker å gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg. Det er systemet som skal tilpasses pasienten. Ikke pasienten som skal tilpasses systemet....

Hele mennesket – hele tiden

Vi hører om eldre, som ikke får i seg nok mat, eldre som blir overmedisinert, eldre som ikke opplever å bli sett og møtt som enkeltmennesker med ulike behov og ressurser. Dette gjør den siste delen av livet vanskelig å mestre for mange eldre. Det gjør mange pårørende slitne og frustrerte. Derfor har vi nå startet arbeidet med å utarbeide en reform, som skal forhindre, at det svikter med de aller...

Nordland –fylket som fortsatt går så det suser

Veksten i Nord-Norge er allerede høyere enn i resten av landet. Landsdelen har, og vil ha, en avgjørende rolle for den omstilling Norge står overfor. Norge trenger Nord-Norge mer enn noensinne. Dette har Høyre i regjering hatt som fokus hele tiden. ...

Vi er avhengige av ny arbeidskraft

For over hundre år siden forlot båten havna i Norge. Menneskene på båten hadde forlatt familie, hus og gård, og drømte om en ny og spennende framtid i den nye verden – USA. De skulle forlate et overfylt arbeidsmarked og reise over dammen for å finne lykken. ...

Fraværsgrensen fungerer

Tallene for fraværet i den videregående skolen i skoleåret 2016/17 viser at elevene er mye mer tilstede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle. ...

Sp's reversering av landet

Senterpartiet har vært mot fargefjernsyn, for telefonbokser, mot post i butikk og mot å la Vipps overta for kontanter, men flyr igjen høyt på meningsmålingene ved å være mot alt nytt....

Høyre skaper arbeidsplasser!

Høyre gjøre det mere lønnsomt å starte nye bedrifter og skape flere jobber. Det skapes rekordmange grunderbedrifter og investeringene i kunnskap og samferdsel har aldri vært høyere. ...

Svikter næringen og distrikts-Norge

Havbruksnæringen betaler sin del til fellesskapet og mer enn det. Likevel gikk stortingsflertallet, med Ap og Sp i spissen, inn for en dobbeltbeskatning på oppdrettsnæringen. De valgte å innføre en «Lakseavgift». Dette mot stemmene fra Høyre og Frp. ...

46 millioner mer til båt og ferge i Nordland

Ny finansierings modell for ferger og hurtigbåter gi Nordland 21 millioner ekstra, dette gir fylkeskommunen mulighet til å fortsatt prioritere gode løsninger for oss som bor og virker her i nord, sier Margunn Ebbesen (H)  ...

De rødgrønne lukker døren for private barnehager

Det har i flere år vært en nasjonal dugnad for å sikre alle barn en god barnehage. Heltene bak noe så viktig som full barnehagedekning blir nå mistenkt fra de rødgrønne partiene at de har andre hensikter enn å drive god barnehage....

Styrk Andøya Space Center og Andøy Test Center

Stortingets beslutning om å legge ned Andøya Flystasjon innebærer betydelige utfordringer for Andøysamfunnet. Andøy Space Center-gruppen er i denne sammenheng et av de miljøene som har betydelige muligheter for vekst forutsatt at det legges til rette for det gjennom en målrettet satsning innafor space og aerospace. ...

Ny flyplass på Helgeland

-Ved å bygge storflyplass i Rana samtidig som regjeringen beholder småflyplassene, er det sammen med byggingen av ny E6, lagt et meget godt grunnlag for vekst og utvikling for Helgeland, mener en godt fornøyd fylkesleder, Jonny Finstad. ...

Høyre i Nord-Norge vil ha to regioner

Nordland, Troms og Finnmark Høyre er samstemte og anbefaler Stortinget at Nord-Norge deles inn i to regioner med grense ved dagens fylkesgrense mellom Nordland og Troms. Fylkespartiene åpner for grensejusteringer dersom grenseregionen selv ønsker dette. Primærstandpunktet er at fylkeskommunen som forvaltningsnivå bør avvikles til fordel for større og sterkere kommuner.  ...

Nord-Norge konferansen

Åpen konferanse i Bodø med Nordområdene i fokus. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Samtidig har regjeringen et mål om å gjøre Nord-Norge til en av landets mest bærekraftige og skapende regioner.  ...

Alpin VM i Narvik er mulig

- Det er ingen ting som hindrer Narvik fra å søke om alpin-vm. Hafjell og Kvitfjell har ikke enerett på å søke på internasjonale idrettsarrangement selv om de har status som nasjonalanlegg, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). ...

Mineralfylket Nordland

Nordland Høyre mener vi må styrke forvaltningsorganene og få fortgang i saksbehandlingen av mineralprosjekter (konsesjonskøen på mer enn 6 år hos DMF) og kommunene kan nekte konsekvensutredning og si nei allerede ved framleggelse av planprogram.  ...

Det er ikke sant!

Det er ikke sant når Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland, hevder at regjeringen mangler en aktiv næringspolitikk i sin verktøykasse, eller at regjeringen mangler Nordområdepolitikk. ...

Snakker Nordland ned

Det aksepteres og respekteres behov for å markere politisk uenighet, men nå synes vi det får være nok sverting fra Tomas Norvolls side. Hans umodne adferd dokumenterer etter vår oppfatning særdeles dårlige lederegenskaper og bidrar i sterk grad til å skade Nordland fylkes interesser. ...

Det er ikke sant!

Når Arbeiderpartiet sier at Regjeringen ikke forstår Nord-Norge og ikke bevilger penger til universitetene. ...

Lederskap motvirker utenforskap

Norge må evne å videreføre den omstillingen som er igangsatt. Dette arbeidet videreføres best av dagens regjering som har vist og viser nasjonalt lederskap, evne til langsiktighet og stø kurs. ...

Regjeringen ønsket å ha med seg Klara Klok videre

Det er beklagelig at Fylkesrådet i Nordland ikke prioriterer å være med å videreføre kompetansen til Klara Klok. De krever 11 mill på bordet for å videreføre Klara Klok – et beløp som Klara Klok aldri har fått tidligere under noen regjering, og et beløp som heller ikke Ap hadde i sitt alternative budsjett ...

Høyre prioriterer samferdsel

Høyres alternative fylkesbudsjett i Nordland foreslår å bevilge 200 millioner mer til veisatsing i forhold til fylkesrådets innstilling.  ...

Nyvalgt kvinneforumsleder

Elisabeth Neergaard Blix er ny kvinneforumsleder for Nordland Høyre og gleder seg til å kunne bidra til å få flere kvinner til å engasjere seg i politikken....

Stortingsvalglisten 2017

Nordland Høyre har valgt sine kandidater til stortingsvalglisten 2017, Nominasjonen fant sted i Bodø lørdag tidlig formiddag. Se resultatet her....

Skikkelig Høyre-helg i Bodø

Velkommen til ei fantastisk Høyre-helg i Bodø. Rundt 140 delegater og gjester er påmeldt til nå. Av innledere er det Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Helseminister Bent Høie og generalsekretær John-Ragnar Aarset. Og sist men ikke minst kommer vår entusiastiske kampanjesjef Dag Terje K. Solvang....

Innstilling til fylkesårsmøtet.

Elisabeth Neegaard Blix fra Herøy innstilles som ny kvinneforumsleder for Nordland Høyre. Blix har tidligere vært både gruppeleder og foreningsleder i Alstahaug Høyre....

Ny giv i rusomsorgen

En av de aller svakeste gruppene i samfunnet er mennesker som lever med rusavhengighet. Under den rødgrønne regjeringen ble denne brukergruppen i helsevesenet konsekvent nedprioritert. ...

Verneinteressene må ikke bli for sterke

Klimadebatten er viktig, men et varig vern er ikke veien å gå. Verneinteressene av LoVeSe har forsterket seg og kommer til å bre om seg om dette får fortsette. Nordland Høyre ønsker fart i debatten om livet i kystsonen. Vi må se næringene under ett, oppdrett, mineral, vannkraft, fiske, olje/gass og ikke minst reiseliv. ...

Delt løsning eller ikke – forsvarsevnen må styrkes

Det har vært etterspurt hva Nordland Høyre mener i saken om en delt løsning mellom Andøya og Evenes. La meg da slå fast at Nordland Høyre på ingen måte er imot en delt løsning. Vårt syn har hele tiden vært at det ikke må gå på bekostning av økt kampkraft og forsvarsevne.   ...

Politikk for hele landet - også Nordland

Det går bedre enn noen gang i Nordland og landsdelen forøvrig. Samtidig forsøker lokale og sentrale politikere fra Arbeiderpartiet å tegne et dystert bilde av en regjering som ikke satser i nord. Faktum er imidlertid at det aldri før har vært satset mer i vår landsdel....

Regjeringen leverer på bedre kommuneøkonomi

Det har nok falt de rødgrønne tungt for brystet å oppleve at dagens regjering leverer bedre på kommuneøkonomi. Alle de rødgrønne spådommene med en borgerlig regjering slår feil, i sak etter sak. ...

Uverdig skuespill i fylkestinget

Fylkesrådet har altså spilt et nytt skuespill. Det forrige skuespillet var at regjeringen hadde skylden for det drastiske fergekuttet fylkesrådet «måtte» gjøre og måtte gjøre en helomvending på. Nå tar de rollen som Ole Brum, ja takk - begge deler, uten at de sier hva som skal ut eller hva som skal nedprioriteres. Dette blir bare uverdig politisk spill og valgkamp. ...

Til det beste for innbyggerne

Kommunereform handler om noe langt mer enn identitet til kommunevåpen og følelser for sin kommune. Hadde det vært kriteriet, hadde det ikke vært nødvendig med en reform. ...

Har takket ja

23 har stilt seg til disponibel til Nordland Høyres stortingsvalgliste 2017. Nominasjonsmøtet avholdes i Bodø første helgen i november....

Ny mulighet for å få svar

- Nordland Høyre mener at en avgjørelse om å legge ned flystasjonen på Andøy, må i likhet med våre Vesterålsforeninger, være tuftet på et best mulig grunnlag. Dette vil styrke debatten frem til planen og beslutninger skal tas i Stortinget i november, sier fylkesleder for Nordland Høyre, Jonny Finstad. ...

Stortingsnominasjon 2017

Stortingsrepresentanten Margunn Ebbesen stiller seg disponibel for renominasjon for Nordland Høyre til stortingsvalglisten 2017.

- Utdanning bør være en større del av integreringen.

- For meg har det ikke noe å si om de søker asyl i Norge, begynner på videregående, fullfører, og så flytter tilbake til hjemlandet sitt. Det vil alltid være en investering å utdanne mennesker, mener Nordland Unge Høyres leder Elizabeth Sire ...

Ap vil finansiere subsidierte jobber i offentlig sektor sørpå

En Ap-finansiert rapport viser at økt offentlig forbruk kan skape flere arbeidsplasser på kort sikt, og da spesielt med tanke på ledighetskrisen på Vestlandet. Når arbeidsplasser forsvinner i oljesektoren vil altså Arbeiderpartiet øke skatter og avgiftene i hele landet for å erstatte private jobber sørpå med arbeidsplasser i offentlig sektor....

Dommedag er avlyst

Kommuneøkonomien har ikke vært bedre på 10 år. Venstresiden følger likevel lojalt Helga Pedersens «Nå er det viktig å sverte regjeringen!»kampanje, og på kommuneøkonomi har skremslene vært uten ende: Kommunene «sultefores», de «pines til sammenslåing», «skattesvikten fører til skole- og omsorgskutt» og «alle» husker hvor galt det var forrige gang Høyre var i regjering. La meg ta det siste først....

Nord-Norge som et fylke?

Høyres fylkestingsgruppe ønsker at fylkesrådet skal ta initiativ til nabosamtaler med de andre fylkeskommunene i Nord-Norge med tanke på mulige sammenslåinger....

Regionalreformen - et Nord-Norge?

Regjeringen foreslår ni eller ti regioner i stedet for dagens fylkesinndeleringer. - Som gruppeleder for Høyre i Nordland ønsker jeg velkommen en nabosamtale og reelle utredninger sier Kai Henriksen....

Rødgrønn sverting i Nord-Norge slår feil

Vår landsdel går så det suser. Likevel har rødgrønne politikere helt siden valgkampen 2013 drevet skremselspropaganda, sverting og elendighetsbeskrivelser av Nord-Norge under den borgerlige regjeringen. Fakta etter vel 2 år med borgerlig flertalls politikk viser stikk motsatt resultat. Innbyggere og næringsliv i landsdelen nyter godt av resultatene fra den helhetlige borgerlige nasjonale...

Barn må sikres

I dag er det et krav om at alle nye busser skal ha setebelter som standard, bortsett fra bybusser som går i bytrafikk. Selv om ulykker med skoleskyss heldigvis er redusert, hører vi fortsatt om skolebarn som må stå eller sitte i midtgangen uten sikring, når det er fullt på bussen. ...

Vil ha undervisningsevaluering i den videregående skolen

- Tilstandsrapporten for videregående opplæring viser oss at det skjer mye bra rundt om på skolene, og at en del viktige nøkkeltall går i riktig retning. Likevel har man et stort forbedringspotensial sammenlignet med andre fylker sier fylkestingsrepresentant for Høyre, Joakim Sennesvik...