Vår visjon

Alstahaug kommune er inne i en spennende og krevende tid. Fremtidig kommunestruktur, sykehusstruktur og etterslep i kommunale tjenester er bare noen av utfordringene vi sammen må løse. Det handler om fremtiden til regionen vår. Fremtiden til alle som bor her.

Våre hovedsaker

Her vell vi bo!

Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion. Alstahaug Høyre vil legge til rette for studie-, kultur og kommunikasjonssenter på kaia.

Her vell vi trives!

Helse, trygghet og nærmiljø er viktig for oss. Alstahaug Høyre vil realisere eldreomsorg med havutsikt.

Her vell vi lev!

Næring, kommunikasjon og infrastruktur er grunnlaget for verdiskapningen. Alstahaug Høyre vil utvikle Sandnessjøen som et aktivt regionssenter.

Se vår politikk

Alstahaug kommune

Nordland

Kontakt

Thomas Abildgaard Lehre
Leder
Telefon: +4746761750

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Våre folk