Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Som bruker av kommunens helse- og omsorgstjenester skal du få et helhetlig tilbud som er tilpasset din situasjon. Eldre mennesker er en ressurs for samfunnet og har krav på en verdig alderdom med god omsorg. Det er et mål at flest mulig kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Næring og utvikling

For at vi i fremtiden skal ha gode bo- og levevilkår i kommunen vår må vi ha en offensiv satsing på utvikling av næringslivet. Vi har de siste årene mistet for mange av våre gode arbeidsplasser, vi må trygge de vi har igjen og jobbe aktivt for å etablere nye.

Samferdsel

Ballangen Høyre skal aktivt jobbe for viktige samferdselsprosjekt i kommunen og regionen for å sikre at innbyggere, næringsliv, turister og andre forbipasserende kommer seg trygt og raskt frem.

Kultur, idrett og friluftsliv

Vi har en kommune med gode forutsetninger for kultur, idrett og friluftsliv. Dette er ett av våre største fortrinn i arbeidet med å videreutvikle kommunen. I dette arbeidet står frivillige lag, foreninger og ildsjeler sentralt. Kommunen skal være en tilrettelegger og koordinator i dette arbeidet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram