Innstilling til program for perioden 2019 - 2023

Programkomitéen legger frem sin endelige innstilling til program for perioden 2019  2023.

20. mars skal Bodø Høyre endelig vedta valgprogrammet for perioden 2019 — 2023. I den forbindelse avholdes det ekstraordinært årsmøte ved Høyres kontor i Dronningens gate 28. Her åpnes det for debatt.

Konkrete endringsforslag til programmet bes sendes til leder av programkomitéen Jørgen T. Fjørtoft på epost JorFjo@hoyre.no innen 15. mars.