Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk
Sture Ivar Pedersen, Ordfører, Bø  i Vesterålen
Sture Ivar Pedersen
Ordfører, Bø i Vesterålen

Bø i Vesterålen kommune

Nordland

Kontakt

Sture Ivar Pedersen
Leder
Telefon: 90744959

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Våre folk