Vår visjon

Høyre gjør Gildeskål klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Det betyr noe om der er Høyre som styrer Gildeskål.

Våre hovedsaker

Målsetning

Gildeskål Høyre vil føre en konservativ politikk som sikrer utvikling av likeverd og toleranse. Åpenhet og inkludering. Sosialt ansvar. Tillit til enkeltmennesket. Privat eiendomsrett. Samarbeid til beste for kommunens innbyggere.

Barna er vår fremtid

Vi ønsker et godt pedagogisk tilbud i barnehagene og en god skole som gir alle barn like muligheter. Dette gir grunnlag for å skape trygghet for barn og unge på veien mot videre utdanning og voksenliv.

Folk treng hus, hus treng folk

Som ett ledd i boligpolitikken mener vi at det er viktig at de som ønsker å bygge og bo i kommunen ikke hindres av restriksjoner som ikke hører hjemme i en distriktskommune.

Gildeskål kommune skal være et godt sted å bo

Et mangfoldig samfunn gir et godt fellesskap der mennesker møtes med respekt, åpenhet og toleranse.

Se vår politikk

Gildeskål

Nordland

Kontakt

Walter Pedersen
Leder
Telefon: 95288233

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Aktuelt

Tannhelse

Fem spørsmål og svar om tannhelse

Høyre vil prioritere de med størst behov for støtte til tannhelse. Derfor øker vi tannhelsestøtten til ofre for overgrep, tortur og...

Stortingsrepresentant Nils Aage Jerstad. Bak: Tog.

Bedre togtilbud på Sørlandsbanen

Passasjerene vil oppleve flere avganger og bedre kvalitet i tilbudet, som følge av jernbanereformen på Sørlandsbanen.

Kalender

18 jan

NOMINASJONSMØTE - GILDESKÅL HØYRE

Sted: Heimsjyen AS, Inndyr
Dato: 18. jan 2019
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk