Politikk

Høyre gjør Gildeskål klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Det betyr noe om der er Høyre som styrer Gildeskål.

Våre hovedsaker

Målsetning

Gildeskål Høyre vil føre en konservativ politikk som sikrer utvikling av likeverd og toleranse. Åpenhet og inkludering. Sosialt ansvar. Tillit til enkeltmennesket. Privat eiendomsrett. Samarbeid til beste for kommunens innbyggere.

Barna er vår fremtid

Vi ønsker et godt pedagogisk tilbud i barnehagene og en god skole som gir alle barn like muligheter. Dette gir grunnlag for å skape trygghet for barn og unge på veien mot videre utdanning og voksenliv.

Folk treng hus, hus treng folk

Som ett ledd i boligpolitikken mener vi at det er viktig at de som ønsker å bygge og bo i kommunen ikke hindres av restriksjoner som ikke hører hjemme i en distriktskommune.

Gildeskål kommune skal være et godt sted å bo

Et mangfoldig samfunn gir et godt fellesskap der mennesker møtes med respekt, åpenhet og toleranse.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram