Kontakt

Adresse

v/ Lina Vibe, Storhaugen 15
8450 STOKMARKNES

Våre folk

Se våre politikere

Om Hadsel Høyre

Hadsel Høyre ledes av Torben Breivik Jonassen

Hadsel Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.