Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Trygge arbeidsplasser

Det private næringsliv er ryggraden i vårt samfunn. Næringsdrivende skaper aktivitet, arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen. Med en god balanse mellom private og offentlige arbeidsplasser kan mange få seg jobb i Hadsel. Med nye jobber kommer også nye familier til vår kommune.

Offensiv boligpolitikk

Folk i alle aldre må ha et sted å bo, og hjemmet er familiens rede. Boligutviklingen vi har sett i Hadsel de siste årene er svært positiv, og flere av de nye prosjektene bidrar til å løfte Hadsel inn i fremtiden, og gir grunnlag for optimisme.

Helse og omsorg

Å være gammel i dag er noe helt annet enn for 20-30 år siden. Mange eldre er spreke og aktive, og viktige samfunnsytere. De fleste ønsker å klare seg selv og bo hjemme så lenge så mulig. Andre har andre behov, og helsesituasjonen er avgjørende.

Barnehager og skoler

Barndom og oppvekst «varer livet ut», og legger grunnlaget for voksenlivet. Ungene og ungdommene er vår fremtid, og skal ha de beste muligheter i Hadsel kommune. De skal ha et godt barnehagetilbud og gode skoler, både faglig og sosialt.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram