Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Gjennom Høyres formålsparagraf ønsker vi å føre en konservativ og utviklingsorientert politikk, bygget på humanistiske og kristne verdier, rettstaten og folkestyre. Vi baserer vår politikk på å fremme personlig frihet og sosialt ansvar i tillit til enkeltmennesket, og tror på utvidet medbestemmelse og en sterk privat eiendomsrett. Vi er også opptatt av utvikling av et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Se vår politikk

Økonomi

Hamarøy Høyre vil prioritere slik at Hamarøy kommune er ute av ROBEK-lista innen 2 år. Hamarøy Høyre vil arbeide for å redusere eiendomsskatten for næringsdrivende og private.

Eiendomsforvaltning

Kommunen eier en betydelig bygningsmasse og faste eiendommer, samtidig som kommunen har forpliktelse gjennom opprettede boligstiftelser.

Barn og ungdommer

Barns- og ungdommers gode opplevelser fra hjembygda er viktig for å sikre den fremtidige bosetning og utvikling i kommunen.

Jan-Folke Sandnes - Ordførerkandidat, Hamarøy Høyre

Jan-Folke Sandnes

Ordførerkandidat, Hamarøy Høyre

Kontakt

Hamarøy Høyre

Kjell-Eirik Westermann

Leder
Telefon 97692314

Vanja Terentieff

Fylkessekretær
Telefon 99563100

Aktuelt

Torbjørn og Erna snakker med eleever
Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt
Byggeplass. Erna Solberg og Anniken Hauglie innfelt. Illustrasjonsbilde

Våre folk