Fylkesårsmøte Nordland Høyre 2.november - 3.november

Sammensetning av ordinært og ekstraordinært årsmøte

Selvskrevne:

-      Fylkesstyret.
-      Møtende medlemmer av Fylkestingsgruppen.
-      Ordførere, varaordførere, gruppeledere.
-      Fylkesrådsmedlemmer og byrådsledere.
-      Statsråder, statssekretærer.
-      Møtende stortingsrepresentanter.
-      (Fylkesorganisasjonens faste komiteer og utvalg.)

Valgt av kommuneforeningene:

I tillegg kan hver kommuneforening basert på det sist avholde valget til Fylkesting sende antall delegater etter følgende fordeling:

-      For 1 til 19 stemmer 0 delegater
-      For 20 til 150 stemmer 1 delegat
-      Fra 151 til 1900 stemmer 1 delegat for hver påbegynte 250. stemme.
-      Fra 1901 til 7900 stemmer 1 delegat for hver påbegynte 400. stemme.
-      Fra 7901 stemmer og over 1 delegat for hver påbegynte 700. stemme.

Kommuneforeningens delegater skal velges av foreningens årsmøte eller medlemsmøte. I foreninger med representantskap kan dette organet velge utsendinger.


§ 7         Fylkesårsmøtet

Fylkesårsmøtet og ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles og sammensettes i hht. «Reglement for Høyres års- og nominasjonsmøter i Høyres fylkesorganisasjoner» vedtatt av Høyres sentralstyre. Avvik skal godkjennes av sentralstyret.

Hvis fylkesstyret ønsker å redusere størrelsen på fylkesårsmøtet, kan fylkesstyret med 2/3-flertall velge å innkalle 2/3 av det beregnede antall delegater valgt av kommuneforeningene rundet opp til nærmeste hele tall.

Fylkesårsmøtet bør holdes for åpne dører. Fylkesårsmøtet avgjør selv dette spørsmål.


Fylkesårsmøtet skal behandle:

 • fylkesstyrets beretning inkludert organisasjonsstatus for kommuneforeningene og rapport fra sideforeningene om organisasjonenes virksomhet herunder status for opplæring.
 • den politiske situasjon i fylket.
 • rapport fra fylkestingsgruppen.
 • valgkomiteens innstilling på valg av:
 • leder,
 • nestledere,
 • fylkesleder i Høyres Kvinneforum,
 • fylkesstyremedlemmer med vararepresentanter,
 • revisorer og/eller desisorer,
 • delegerte til Høyres landsmøte hvorav fylkesleder i Høyres Kvinneforum (eller)og en annen representant for Høyres Kvinneforum skal velges. Fylkesleder for Unge Høyre skal velges.
 • fylkesstyrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte.

Leder, nestleder og medlemmene velges av første årsmøte etter et valg for en periode på 2 år.