Fylkesstyremøte for Nordland Høyre

Fylkesstyret

§ 6    Fylkesstyret

Fylkesstyret består i tillegg til Arbeidsutvalget av:

  • ledere i Høyres kommuneforeninger,
  • Statsråder,
  • statssekretærer,
  • sentralstyremedlemmer,
  • ordførere,
  • fylkesråder,
  • to representanter valgt fra Nordland Unge Høyre,
  • en representant valgt fra Senior Høyre,
  • to årsmøtevalgte representanter (etter samme modell som sentralstyret)

Fylkesstyret kan gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i møtene uten stemmerett.

Sideforeningenes og Høyre kommuneforeningers nestledere er vararepresentanter til fylkesstyret når leder har forfall. Dette er ikke til hinder for at sideforeningenes nestledere kan være faste medlemmer av fylkesstyret.