Fylkesstyremøte for Nordland Høyre

Mer info om saker kommer. 

§ 6         Fylkesstyret

Fylkesstyret består i tillegg til Arbeidsutvalget av:

  • ledere i Høyres kommuneforeninger
  • statsråder,
  • statssekretærer
  • sentralstyremedlemmer,
  • ordførere,
  • fylkesråder
  • 2 valgt fra Unge Høyre,
  • 2 valgt fra Senior Høyre,

Fylkesstyret kan gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i møtene uten stemmerett.

Sideforeningens nestledere er vararepresentanter til fylkesstyret når sideforeningens ledere har forfall. Dette er ikke til hinder for at sideforeningenes nestledere er faste medlemmer av fylkesstyret.