Konstituering av ny fylkestingsgruppe

Høyre fikk inn syv faste representanter og ti vararepresentanter. Samtlige er en del av den nye gruppa. Blant annet skal det velges gruppeleder og gruppestyre.