Kontakt

Adresse

Postboks 6600
9296 TROMSØ

Våre folk

Se våre politikere

Om Nordland Høyre

Nordland Høyre ledes av Jonny Finstad

Nordland er et mangfoldig, næringsrikt og skapende fylke. Vi bor i et av landets mest verdiskapende fylker og har alle naturgitte forutsetninger for å lykkes. Vi skal ta i bruk mulighetene samt skape nye ideer og bedre løsninger for fremtiden. I fellesskap bygger vi et Nordland med vekst og utvikling – et nyskapende Nordland.