Kontakt

Adresse

Postboks 6600
9296 TROMSØ

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Nordland Høyre

Nordland Høyre ledes av Jonny Finstad

Nordland er et mangfoldig, næringsrikt og skapende fylke. Vi bor i et av landets mest verdiskapende fylker og har alle naturgitte forutsetninger for å lykkes. Vi skal ta i bruk mulighetene samt skape nye ideer og bedre løsninger for fremtiden. I fellesskap bygger vi et Nordland med vekst og utvikling – et nyskapende Nordland.

Les mer om vår politikk og hjertesaker