Vår visjon

Lødingen Høyre har de siste 4 årene vist at vi kan styre kommunen på en god måte. Vi har vært med på å sikre økonomisk handlefrihet og lagt grunnlaget for å bygge "Nye Lødingen" for framtiden. Som velger kan du gi oss 4 nye år for å sikre at det positive som er påbegynt kan gi resultater.

Våre hovedsaker

Samferdsel og infrastruktur

Havneutvikling og samferdsel er viktige satsingsområder i Lødingen.

Helse og omsorg

Lødingen Høyre vil arbeide for en verdig og faglig forsvarlig omsorg i kommunen. Lødingen kommune skal være en god og trygg kommune å bli gammel i.

Skole og oppvekst

Lødingen Høyre vil arbeide for fortsatt økt kvalitet og kunnskap i skolen.

Se vår politikk

Lødingen kommune

Nordland

Kontakt

Anita Jonhill Elin Hegstad Marthinussen
Leder
Telefon: +4796996001

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Våre folk