Kontakt

Adresse

v/ Anita H Marthinussen, Måkevegen 12
8410 LØDINGEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Lødingen Høyre

Lødingen Høyre ledes av Anita Jonhill Elin Hegstad Marthinussen

Lødingen Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.