Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Oppvekst

Det er viktig at alle barn og unge har gode og trygge oppveksttilbud i sine nærmiljø. Trygge nærmiljø bidrar til at unge kommer tilbake til kommunen for å etablere seg etter endte studier og arbeid utenbys. Det er også et virkemiddel for å få innflyttere til å etablere seg i vår kommune.

Helse og omsorg

Narvik kommune skal være en god og trygg kommune å bo i. Narvik Høyre vil at kommunens omsorgstrengende skal ha valgfrihet mellom forskjellige tilbud. Offentlige og private tilbud skal likestilles når dette gir likeverd eller bedre kvalitet og tilgjengelighet.

Næringsliv

Narvik Høyre vil stimulere til fortsatt utvikling og vekst, og vi ønsker at Narvikregionen skal bli det beste området å etablere seg i. Vi vil derfor fortsatt jobbe hardt for å tilrettelegge for nyetablering og ivaretakelse av eksisterende næringsliv.

Kommuneutvikling

Narvik Høyre vil at kommunen skal være en arbeidsplass med høy kompetanse, trivsel og skaperglede. Kommunen skal være ledende på bruk av digitale løsninger.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram