Politikere

Jonny Finstad

  • Stortingsrepresentant

Margunn Ebbesen

  • Stortingsrepresentant

Jim Simonsen Jenssen

  • Unge Høyre-leder

Elizabeth Åsjord Sire

  • Leder Høyres Kvinneforum

Vanja Terentieff

  • Medlemsansvarlig
  • Fylkessekretær

Johann Martin Krüger

  • Unge Høyre-kontakt