Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Se vår politikk

Befolkningsutviklingen

Tendensen med at de unge reiser ut for å ta utdanning og ikke kommer tilbake er en stor utfordring. Hvordan vi møter disse utfordringene vil være avgjørende for

Skole og barnehage

Gode skoler og barnehager skaper muligheter for alle. Skolen må ha høye ambisjoner om både å gi hver eneste elev noe å strekke seg etter og å forebygge fattigdom og sosiale forskjeller. Kunnskap gir grunnlag for mer verdiskapning og et høyere velferdsnivå.

Pleie og omsorg

Eldre og pleietrengende skal behandles med omsorg, respekt og verdighet. Omsorg er ikke bare et spørsmål om ”oppbevaring” og antall hender, men også om hvilken kvalitet det skal være på omsorgen som ytes.

Helse og NAV

Helsetjenesten og NAV i Sørfold må arbeide på brukernes premisser og hele tiden ha som målsetning å opprettholde, og helst øke service og kvaliteten på sine tjenester ovenfor brukerne.

Sten Robert Hansen - Ordførerkandidat, Sørfold Høyre

Sten Robert Hansen

Ordførerkandidat, Sørfold Høyre

Kontakt

Sørfold Høyre

Sten Robert Hansen

Leder
Telefon 91633996

Vanja Terentieff

Fylkessekretær
Telefon 99563100

Aktuelt

Torbjørn og Erna snakker med eleever
Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt
Byggeplass. Erna Solberg og Anniken Hauglie innfelt. Illustrasjonsbilde

Våre folk