Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Vekst og velferd i vår kommune

Høyres samfunnssyn er optimistisk. Vi skal aktivt sørge for at Høyre i Sortland tar de rette valgene for fremtiden. Høyre skal legge til rette for vekst og utvikling, både i bygdene og i byen.

Utvikling av regionsenteret i Vesterålen

Vi ser gjerne at Sortland fortsetter utviklingen av Blåbyen. Flere folk i byen gir et mer aktivt og levende sentrum, som er positivt for alle. Derfor er utviklingen av byen viktig for Høyre, og vi vil styrke den gjennom vårt politiske arbeid.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram