Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Vekst og velferd i vår kommune

Høyres samfunnssyn er optimistisk. Vi skal aktivt sørge for at Høyre i Sortland tar de rette valgene for fremtiden. Høyre skal legge til rette for vekst og utvikling, både i bygdene og i byen.

Utvikling av regionsenteret i Vesterålen

Vi ser gjerne at Sortland fortsetter utviklingen av Blåbyen. Flere folk i byen gir et mer aktivt og levende sentrum, som er positivt for alle. Derfor er utviklingen av byen viktig for Høyre, og vi vil styrke den gjennom vårt politiske arbeid.