Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Våre hovedsaker

Ja til næringsliv, aktivitet og utvikling i hele kommunen

Næringsaktiviteter muliggjør at vi kan bo, leve og trives i kommunen. Derfor vil Vågan Høyre tilrettelegge for positiv utvikling for alle bransjer i hele kommunen. Vi vil trygge eksisterende arbeidsplasser og tilrettelegge for å skape nye arbeidsplasser.

Ja til bedre eldreomsorg, helse- og rehabiliteringstilbud

Vi blir flere og flere eldre i kommunen. Vågan Høyre vil sørge for at tilbudet utvikles i takt med behovet. Vi skal påse at alle eldre blir ivaretatt på en god måte og får tilgang på ønskede tjenester. Videre skal vi sikre at hele befolkningen har et godt helse- og rehabiliteringstilbud i et lokalmedisinsk senter.

Ja til gode miljøtiltak

Vi er avhengige av å ta godt vare på miljøet vi lever i. Vågan Høyre er opptatt av å overlevere miljøet i god stand til kommende generasjoner.

Ja til godt kultur-, idretts- og fritidstilbud

Gode tilbud for alle alders- og interessegrupper gjør Vågan til en bedre plass å bo. Høyre vil arbeide for et godt tilbud og videreutvikling innenfor området.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram