Aktuelt

100 millioner kroner til små barnehager

18.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

I revidert nasjonalbudsjett ble regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti enige om å bevilge 100 millioner kroner til små barnehager for å lette innføringen av bemanningsnormen. Nå er pengene fordelt.

Nye pakkeforløp for rus og psykisk helse

12.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

Ventetiden blir enklere hvis man vet hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Pakkeforløp for rus og psykisk helse skal gi denne tryggheten og forutsigbarheten....

Høyre vil beholde sykelønnsordningen

11.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

Før valget i 2017 gjorde Høyre det klart at partiet ville holde fast på sykelønnsordningen i denne stortingsvalgperioden.  – Det er ikke aktuelt å endre kurs nå, sier parlamentarisk leder Trond Helleland....

– Dette kan redde liv

11.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

Menn som har sex med menn er ekstra utsatt for HPV-infeksjon. Dette kan øke risikoen for kreft. Tilbudet om gratis HPV-vaksine utvides nå til denne og andre utsatte grupper i en begrenset periode....

Norske barnehager har høy voksentetthet

11.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

Den årlige OECD-rapporten "Education at a Glance" viser at Norge har høy voksentetthet i barnehagene sammenlignet med andre land. I Norge er gjennomsnittet 5 barn per ansatt, mens tilsvarende tall for OECD er 11.