Vår visjon

Vi trives med å bo i Nord-Trøndelag, og vil at flere skal få lyst til å bo her. Høyre tror på et samfunn der hvert enkelt menneske får utfolde seg og bruke sine evner til å bidra positivt. Som et konservativt parti ønsker Høyre å bygge videre på det beste i vårt samfunn – menneskene. Det er fordi samfunnet aldri kan være sterkere enn alle vi som lever i det.

Våre hovedsaker

En sterk satsning på samferdsel og infrastruktur

Høyre ønsker at mennesker og varer skal komme seg raskt frem og sikkert hjem. Moderne veier og jernbaner er en forutsetning for å binde bo- og arbeidsmarkeder i Trøndelag sammen. Det er grunnlaget for å sikre konkurransekraften og arbeidsplassene.

Kunnskap i skolen

En solid ballast fra den videregående skolen hjelper elevene inn i arbeidslivet. Det skal ikke være slik at elever i Nord-Trøndelag står dårligere rustet enn elever i Oslo til å lykkes senere i livet. Høyre ønsker en skole som gir muligheter til alle elever, uansett hvor de kommer fra.

Et sterkere næringsliv med trygge arbeidsplasser

Verdiene må skapes før de kan deles, og den beste velferd vil alltid være å ha et arbeid å gå til. Den skapende kraften som finnes i hvert enkelt menneske og et fritt næringsliv, er selve grunnlaget for velferden. Næringslivet hviler på en bjelke av små og mellomstore bedrifter, som er avhengige av forutsigbarhet og en kultur for gründerskap.

Kultur og folkehelse

Kultur og idrett i ulike former fyller en stor del av mange menneskers fritid. Kjernen i kultur og idrett er frivilligheten, som fortjener gode betingelser for sitt arbeid. Nord-Trøndelag har som mål å bli Norges sprekeste fylke. Med vår unike kunnskap om folkehelsen fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) kan vi nå det målet.

Se vår politikk
Pål Sæther Eiden, Ordfører, Nord-Trøndelag
Pål Sæther Eiden
Ordfører, Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylke

Aktuelt

Norsk skole er på rett vei!

Forrige tirsdag kom nyheten om at norske 15-åringer for første gang gjør det bedre enn snittet for OECD-land i alle de tre fagområdene...

Våre folk