Ap på ville økonomiske veier

I Trønder-Avisa den 31.03 har Aps finanspolitiske talsperson Marianne Martinsen et tendensiøst innlegg der hun anklager Høyre for manglende ansvarlighet i den økonomiske politikken.

Når Ap sammenligner oljepengebruken nå med den rødgrønne perioden, viser det bare at verken Martinsen eller partiet hennes forstår situasjonen landet står oppe i.

 I de årene Ap styrte, nådde oljeprisen stadig nye toppnoteringer. Likevel holdt ikke Ap godt nok igjen på oljepengebruken. I stedet brukte de for mye penger på tiltak som ikke rustet Norge for den omstillingen vi nå står midt oppe i. Det betaler næringslivet prisen for nå.

Visst var den offentlige utgiftsveksten lavere under Stoltenberg, det skulle bare mangle. I dagens situasjon, med lavere BNP og lavere oljepris, ville vi forsterket både nedgangen og ledigheten dersom vi hadde kuttet sterkt i offentlige utgifter.

Det er heller ikke riktig når Ap hevder de vil bruke mindre oljepenger enn regjeringen. Realiteten er at Ap la fram et budsjett for 2016 som manglet nesten 5 milliarder kroner i finansiering. Hvor skulle disse pengene eventuelt tas fra, om ikke fra oljefondet?

Ap angriper regjeringen for å gi skatteletter.  De glemmer å stille spørsmålet: Har vi et skattesystem som fremmer etablering av nye arbeidsplasser?

Norsk arbeidsliv, bedrifter og ansatte er nå inne i en svært krevende omstillingsperiode. Da må vi forsikre oss om at vi legger til rette med gode rammebetingelser slik at vi har et næringsliv som fungerer og som kan videreutvikle seg.

Skal vi ha et skattegrunnlag, må vi ha et arbeidsliv som gir oss flere nye arbeidsplasser og skatteinntekter.  Vi må sørge for å tilpasse skattesystemet til dagens virkelighet og redusere diskrimineringen av norsk, privat eierskap i forhold til utenlandske eiere.

Derfor har Regjeringen lettet skattebyrden både for enkeltpersoner og bedrifter.  Arveavgiften er fjernet, formueskatten og selskapsskatten redusert. Minstefradraget er økt, noe som gir redusert skatt for vanlige lønnsmottagere og pensjonister. Det skaper høyere aktivitet i økonomien.

Regjeringen har også fremmet en skattereform som vil bidra til et bedre skattesystem og lavere skatter. Redusert formueskatt og selskapsskatt vil fremme investeringer i norsk næringsliv, der hovedstammen er de private familieeide bedriftene, og legge grunnlaget for at det skapes flere jobber.

Regjeringen har som en av sine fremste ambisjoner å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Statsbudsjettet for 2016 inneholder en tiltakspakke på 4 mrd kr. Regjeringen gjennomfører en massiv satsing på vei og bane, forskning og utdanning. 

Det gjør vi for å skape både aktivitet og flere arbeidsplasser, men ikke minst for å legge til rette for den langsiktige omstillingen som Norge må gjennom. For selv om de fleste tror oljeprisen skal opp fra dagens lave nivå, er det få som tror på at en ny oppgang vil skaffe tilbake alle de arbeidsplassene som nå går tapt.

 Ap fremstår som desperate. Det går nesten ikke én dag hvor de ikke krever mer penger til et eller annet formål, samtidig som de anklager oss for å bruke for mye penger. De må snart bestemme seg for om det skal brukes mer eller mindre.

Ap må også klargjøre for velgerne hva som er deres alternativ. Partiet må være ærlige på at de planlegger å øke skattene og på hvilke områder skatten skal økes.

Så langt har ikke velgerne vist nevneverdig økt tiltro til Aps løsninger. Målingene viser at folk slutter opp om regjeringspartiene, som styrer landet trygt i krevende tider.