Dommedag er avlyst

God og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre innbyggerne gode velferdstjenester i hele landet.

Kommune-Norge har nå gjort opp sine regnskaper for 2015. I Nord-Trøndelag, i likhet med resten av landet, er hovedbildet svært solide driftsresultater. 

 

For kommunene anslås driftsmarginen i gjennomsnitt til 3,0 prosent og for fylkeskommunene 4,5 prosent. Dette er det beste driftsresultatet på 10 år! 


Gode økonomiske rammer fra regjeringen ga kommunene et handlingsrom til å sikre gode velferdstjenester. Relativt kraftig skattevekst gjennom andre halvår bidro også til de sterke driftsresultatene. Skattesvikten som en del fryktet ville komme, ble i stedet til en skattevekst. I tillegg er kommunene gode til å prioritere og styre økonomien,

 

Det er i denne forbindelse grunn til å minne om den kraftige svartmalingen som fant sted fra rødgrønn side under valgkampen i 2013 om hva konsekvensene ville bli for kommune-Norge med en borgerlig regjering. 

 

Fra rødgrønt hold har man siden da og frem til i dag manet frem skremmebilder over hvor galt det vil gå. Fortsatt er det opposisjonspolitikere som påstår at kommune-Norge «sultefores», «tvinges til sammenslåing» og at «inntektssvikt fører til skole- og omsorgskutt». 

 

På område etter område tilbakeviser vi dette gjennom politikken vi fører hver dag. Trygg styring, godt borgerlig samarbeid og nødvendig opprydding gir gode resultater:

 

  • • Samferdsel – rekordinvesteringer og innhenting av vedlikeholdsetterslep

  • • Skole - aldri har flere lærere fått etterutdanning

  • • Helse - 42000 færre i helsekø 

  • • Forsvaret - 9,4% budsjettøkning

 

Når man ikke har egne løsninger å presentere kan det selvsagt være fristende å angripe vår politikk. Imidlertid er det resultatene som teller og de taler sitt klare språk: Fasiten for 2015 viser at spådommene er gjort til skamme. 


Velgerne verdsetter at Norge styres trygt. Regjeringen står støtt, og kan vise til stabilt høy oppslutning på målingene. Det borgerlige samarbeidet har flertallet av velgerne i ryggen når vi viderefører arbeidet med å skape enda bedre løsninger for landet i en krevende tid.