- En tillitserklæring til Trøndelag

Onsdag ble det klart at kommunal og moderniseringsdepartementet overfører flere oppgaver knyttet til landbruk fra fylkesmannen til Nye Trøndelag fylke. En gledelig nyhet, sier stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, Elin Agdestein (H).
Endringen innebærer at et folkevalgt, regionalt nivå vil overta en større del av ansvarsområdet innenfor landbruk som i dag ligger hos staten ved fylkesmannen. Departementet har iverksatt flyttingen av oppgaveløsningen som en prøveordning og den trer i kraft 1. januar 2018.

Elin Agdestein mener at regjeringen nå innfrir et viktig politisk krav; -et av de viktigste formålene med regionreformen er jo maktspredning. Med denne ordningen flyttes makt fra statlig til regionalt folkevalgt organ, noe som vi har jobbet for lenge.

Agdestein ser frem til at enda flere oppgaver etter hvert kan flyttes og at forsøk med det kan skje nettopp i Trøndelag. -Trøndelag er pilot i denne reformen og får en svært spennende rolle fremover som forsøksregion.

Les mer om saken på kommunal og moderniseringsdepartementets hjemmesider.