Forskjeller i den norske skolen

Uttalelse fra Nord-Trøndelag Høyres Årsmøte 2016
Det er store forskjeller i resultatene i den norske skolen. En avgjørende faktor for om skolen er god eller ikke, er hvordan kommunen eller fylket er som skoleeier. Vi i Nord-Trøndelag Høyre ønsker derfor en debatt om hvilke tiltak som må settes inn overfor svake skoleeiere.

Enstemmig vedtatt på Nord-Trøndelag Høyres fylkesårsmøte, 6. mars 2016