Huff og læll

Onkel Huff, som vi velger å kalle Trønder-Avisas lederskribent, forteller den 10. oktober en forfallshistorie om distriktene etter prinsippet om at en løgn blir sann, om den bare gjentas nok. I natt og tåke skal opptakten til neste års valgkamp for Senterpartiet og Arbeiderpartiet skje. Vi får stifte bekjentskap med det monstrøst originale begrepet «monstersentralisering». Alt snakk om monstre, død og fordervelse er ment å skape avmakt blant folk flest, men det har ingen sammenheng med den nordtrønderske virkeligheten.


Kommuneøkonomien er solid. Til tross for at oljeprisen har falt og svekket Norges statsinntekter brutalt, noe som ligger utenfor regjeringens makt, legger regjeringen opp til fortsatt vekst i kommunenes frie inntekter. Størst inntektsvekst får de minste kommunene. Fra i fjor har kommunene i Nord-Trøndelag i gjennomsnitt et driftsoverskudd på 2,5 %; det beste på 10 år. Igjen finnes det største overskuddet i de minste kommunene. Å kalle dette sentraliserende eller distriktsfiendtlig, faller på sin egen urimelighet.

Men hva med disse reformene, grynter Onkel Huff nå. Det kreves stadig mer av hva kommunene, helsevesenet, skoleverket og politiet skal yte. Opphopning av direktører og all verdens koordinatorer og fantasifulle overbygninger er tegn på at kartet ikke passer med terrenget lenger. Eksempler på dette er samkommuner og interkommunale samarbeid som brukes til å fornekte behovet for en kommunereform som helst skulle ha vært gjennomført i går. Eller sykehus hvor altfor mange av de ansatte er administrative. Vi kan ikke bevilge oss vekk fra forgubbing, sårbarhet eller dårlig utnyttelse av de ansattes kompetanse. Tjenestene må organiseres tidsriktig for å passe de som trenger det, når de trenger det.

Vei- og jernbaneutbygging er de viktigste grepene for at distriktene skal kunne leve av sitt eget arbeid. Neste år skal det bygges tre felt og midtrekkverk på E6 mellom Ronglan og Åsen. Det statlige veiselskapet skal bygge ut 115 km av E6 gjennom Trøndelag. Mellom Åsen og Kvithammer, som planlegges for 110 km/t, er det byggestart i 2018. Det bevilges også penger til prosjektering og gjennomføring av elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen.

De fleste bedriftene i Nord-Trøndelag har færre enn 10 ansatte, enda flere har færre enn 50, så små og mellomstore bedrifter er ryggraden i næringslivet vårt. Mange bedrifter er familieeide med lange tradisjoner og sterk tilhørighet til lokalsamfunnet. De fleste mottar aldri offentlige tilskudd, og i mange bransjer etterspørres det mer arbeidskraft. Neste år vil bredden av nordtrøndersk næringsliv nyte godt av lettelser i selskapsskatten, større skattefradrag for forsknings- og utviklingsarbeid, og betalingsutsettelse for formuesskatt hvis bedriften går med underskudd.

Virkeligheten er at regjeringen leverer en politikk for verdiskaping i distriktene, og vi har med vårt innlegg bare skrapt i overflaten. Men gir vi Onkel Huff rett, vil han sikkert få det til slutt.