Nominasjonskomiteens innstilling

I henhold til vedtektene skal nominasjonskomiteens innstilling på ny stortingsvalgliste sendes delegatene minst to uker før nominasjonsmøtet. Komiteen har i dag offentliggjort sin innstilling og du kan lese den her.
 1. *Elin Agdestein, Steinkjer

 2. Pål Sæther Eiden, Vikna

 3. Anders Kiær, Grong

 4. Anna Konstanse Almli, Steinkjer

 5. Silje Heggdal Sjøvold, Verdal

 6. Geir Jostein Ørsjødal, Inderøy

 7. Ole Hermod Sandvik, Stjørdal

 8. Linn Beate Skogholt, Frosta

 9. Lisa Gamst Aglen, Namsos

 10. Renate Bjørshol, Stjørdal

 11. Ivar Haarstad, Levanger

 *Dissens: Erik Fløan, 3 stemmer


 Komiteen besto av åtte medlemmer, oppnevnt av fylkesstyret i Nord-Trøndelag Høyre. Den er ledet av Tor Erik Jensen.

 Høyres listeforslag til stortingsvalget i Nord-Trøndelag skal behandles på nominasjonsmøtet 22. oktober. Se egen innkalling for dette.