Rett dosert medisin mot ledighet

Denne uken kom Cappelen-utvalgets rapport som knuser APs påstand om at regjeringen har handlet ”for lite, for sent” i møte med ledigheten og tilbakeslaget i norsk økonomi.  Rapporten dokumenterer at den økonomiske politikken har dempet nedgangen i norsk økonomi, og at det har skjedd raskere enn LO, NHO og de øvrige partene i arbeidslivet trodde ville være mulig. Det er gledelig å konstatere at norsk arbeidsliv er samstemt om at den økonomiske politikken har vært effektfull.

Når selv LO skriver under på at regjeringen har handlet raskt og kraftfullt mot tilbakeslaget i norsk økonomi, er det verdt å lytte. For Cappelen-utvalget mener at Høyre i regjering har reagert raskere og sterkere enn det partene i arbeidslivet forventet politikerne ville gjøre. Utvalget slår fast at "finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien."

Dette er i tråd med budskapet fra Statistisk Sentralbyrå i forrige uke: «Den økonomiske politikken har gitt vesentlige bidrag til at oljenedturen ikke har ført til en enda mer betydelig nedgang i norsk økonomi.»

Norges Bank, SSB og fagøkonomer fra Nordea Markets, Danske Bank, SEB, Samfunnsøkonomisk Analyse og Swedbank mener alle at norsk økonomi ser ut til å ha nådd bunnen, og at den økonomiske politikken har bidratt til å dempe konsekvensene av oljenedturen.

Det er altså bred enighet i det fagøkonomiske miljøet om at regjeringens politikk har fungert etter hensikten og at nedgangen ser ut til å være over. Det er gode nyheter for familiene og lokalsamfunnene som har følt på usikkerheten.

Arbeiderpartiet står dermed mer og mer alene om sin virkelighetsbeskrivelse av norsk økonomi og politikken regjeringen fører for å bekjempe ledigheten og omstille norsk økonomi. Ja, du må nesten være Ap-leder for å hevde at regjeringen ikke har handlet resolutt mot et av de mest alvorlige tilbakeslagene i norsk økonomi på lang tid.

Oljeprisfallet er den viktigste grunnen til fallet i norsk økonomi. Hverken Høyre eller noe annet politisk parti kunne forhindret at oljeprisen ble halvert, med de utfordringene det har skapt for norsk økonomi og norske arbeidstakere. Likevel forsøker Gahr Støre konsekvent å gi inntrykk av at regjeringen har skylden for problemene oljenedturen har skapt. Det er ikke særlig redelig av Ap-lederen.  

Det vi i Høyre imidlertid vil ta ansvar for, er måten regjeringen har håndtert oljeprisfallet på.

Tiltakspakken på 5 mrd kr målrettet mot Sør- og Vestlandet og berørte næringer for å bekjempe ledigheten som innebærer 4000 tiltaksplasser, økt lærlingtilskudd, rehabilitering av offentlige bygninger og sykehus, og vedlikehold og fornying av jernbanen og riksveier,  har virket etter hensikten.

Det er derfor forståelig at Gahr Støre har blitt stillere, etter hvert som det nå kommer stadig flere positive signaler. Ledigheten er på vei ned i mange deler av landet, og det er tegn til optimisme i norsk økonomi.

Sammenligning med finanskrisen
Cappelen-utvalget mener det ser lysere ut ved dette tilbakeslaget, sammenlignet med de to tidligere krisene i 1987-1992 og 2008-2010. Vi har sett en mindre økning i den registrerte ledigheten, sysselsettingen har økt under denne krisen mens den falt under de forutgående og konkurranseevnen er betydelig styrket, sammenlignet med de to foregående kriser. 

Samtidig viser Cappelen-utvalget til at tilbakeslaget i norsk økonomi denne gangen er av mer strukturell karakter, og at behovet for langsiktig omstilling dermed er større.

Dette bekrefter det Høyre har ment i lang tid: Norsk økonomi trenger flere ben å stå på fremover.  Derfor er det et viktig prosjekt for regjeringen å ruste Norge for fremtiden gjennom å føre en politikk som bidrar til å skape de nye jobbene vi skal leve av i fremtiden. Disse nye jobbene må først og fremst skapes i privat sektor. 

Derfor investerer Høyre i vekstfremmende tiltak, som kunnskap, forskning, innovasjon, samferdsel og skattelettelser. Dette vil styrke bedriftenes konkurranseevne og dermed bidra til å skape nye jobber som i neste omgang skal finansiere velferden. 

Høyre vil altså skape mer, ikke skatte mer.  Å øke skattene med et titalls milliarder kroner for de som skal skape de nye jobbene, slik AP foreslår, er en dårlig løsning og motsatt medisin av hva bedriftene etterspør.

Norske bedrifter er godt i gang med omstillingen og det er lov å glede seg over at norsk økonomi ser ut til å lysne. Dette gjelder også for Ap-leder Gahr StøreOg akkurat nå virker det som ekspertene er enige om at regjeringen har kommet med ”akkurat passe, til rett tid”.