Tåkelegging av arveavgift

Regjeringen fjernet arveavgiften i sitt første budsjett, og Høyre er en garantist for at den ikke gjeninnføres. Sist uke kom det frem at Arbeiderpartiet vil gjeninnføre den. Hva slags arveavgift de ønsker fortjener velgerne et tydelig svar på i god tid før valget. Høyre forventer at Ap i sitt kommende alternative statsbudsjett gjør det klart både hvem som skal betale og hvor mye partiet totalt vil ta inn i arveavgift.

Årsaken til at arveavgiften ble fjernet var at den rammet urettferdig og rammet sterkest de som har lave og vanlige lønnsinntekter. For de fleste opplevdes det som dypt urettferdig å måtte betale en avgift når de arver det som har vært barndomshjemmet eller familiehytta i generasjoner. I verste fall førte arveavgiften til at eiendommen måtte selges. I tillegg var arveavgiften en ekstraskatt på norsk privat eierskap. Eiere av familiebedrifter som skulle overføre livsverket til neste generasjon måtte betale arveavgift ved overføring av verdiene som var bygget opp over mange år og flere generasjoner. Arveavgiften gjorde det umulig for mange å overta familiebedriften. For Høyre var det viktig å få fjernet arveavgiften slik at pengene nå kan benyttes til å skape nye arbeidsplasser. I en region som Trøndelag med mange familieeide bedrifter, er dette spesielt viktig. Ikke minst ser vi betydningen av lettelser i skattebyrden nå som vi er inne i en krevende omstillingsperiode for norsk næringsliv og sysselsetting.

Ap har sagt at de mener arveavgiften som regjeringen fjernet, tok inn for lite penger. Det betyr vel at den nye arveavgiften det legges opp til vil svi enda mer? Det er klart at det er vanskelig å gå til valg på flere titalls milliarder i skatteøkning. Derfor kan det være politisk mest behagelig å være utydelige om hvem en arveavgift skal ramme. Men velgerne har krav på å vite hva Aps forslag vil innebære. Hver gang Ap blir spurt om skatt svarer de at «velgerne vil få svar i god tid før valget i 2017». Men hva slags svar? Vil de presentere en modell som gjør det mulig for velgerne å bli kloke på om de selv risikerer å rammes av arveavgiften?  

Mange merker seg med interesse at Arbeiderpartiet endelig tar et lite steg frem og er tydeligere enn før på at de går til valg på økte skatter og avgifter. Det har de lenge vært bevisst utydelige på. Et mer gjenkjennelig Arbeiderparti, som vil kreve inn flere titalls milliarder mer i skatter og avgifter midt i en krevende omstilling med økende ledighet, gjør det også lettere for velgerne å ta stilling.