Politikk

Høyre har mange resultater å vise til i Nord-Trøndelag, men en skal alltid se fremover. Mye av fylkespolitikken handler om samarbeid og påvirkning. Med Høyre i regjering har vi fått flere muligheter til å påvirke, til det beste for Nord-Trøndelag.

Våre hovedsaker

En sterk satsning på samferdsel og infrastruktur

Høyre ønsker at mennesker og varer skal komme seg raskt frem og sikkert hjem. Moderne veier og jernbaner er en forutsetning for å binde bo- og arbeidsmarkeder i Trøndelag sammen. Det er grunnlaget for å sikre konkurransekraften og arbeidsplassene.

Kunnskap i skolen

En solid ballast fra den videregående skolen hjelper elevene inn i arbeidslivet. Det skal ikke være slik at elever i Nord-Trøndelag står dårligere rustet enn elever i Oslo til å lykkes senere i livet. Høyre ønsker en skole som gir muligheter til alle elever, uansett hvor de kommer fra.

Et sterkere næringsliv med trygge arbeidsplasser

Verdiene må skapes før de kan deles, og den beste velferd vil alltid være å ha et arbeid å gå til. Den skapende kraften som finnes i hvert enkelt menneske og et fritt næringsliv, er selve grunnlaget for velferden. Næringslivet hviler på en bjelke av små og mellomstore bedrifter, som er avhengige av forutsigbarhet og en kultur for gründerskap.

Kultur og folkehelse

Kultur og idrett i ulike former fyller en stor del av mange menneskers fritid. Kjernen i kultur og idrett er frivilligheten, som fortjener gode betingelser for sitt arbeid. Nord-Trøndelag har som mål å bli Norges sprekeste fylke. Med vår unike kunnskap om folkehelsen fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) kan vi nå det målet.