Vår visjon

Vi har som mål at Nore og Uvdal skal bli en ja-kommune

Våre hovedsaker

Trygge og trivelige lokalsamfunn

Vi vil legge til rette for ulike aktiviteter i bomiljøene.

Opplæring

Vi vil sikre kvalifisert personale i barnehage og skole gjennom etter- og videreutdanning.

Helse og omsorg

Vi vil opprettholde lokal legevakt.

Næringsutvikling

Næringsfondet brukes først og fremst til utlån.

Se vår politikk

Nore og Uvdal kommune

Buskerud

Kontakt

Nils Helge Tufto
Leder
Telefon: +4797665636

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Våre folk