Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Trygge og trivelige lokalsamfunn

Vi vil legge til rette for ulike aktiviteter i bomiljøene.

Opplæring

Vi vil sikre kvalifisert personale i barnehage og skole gjennom etter- og videreutdanning.

Helse og omsorg

Vi vil opprettholde lokal legevakt.

Næringsutvikling

Næringsfondet brukes først og fremst til utlån.

SE HVA VI JOBBER MED

Les vårt program